5 દીવસ મા થઈ જશે તમારો મોબાઈલ નંબર બંધ!TRAI નો નવો નિયમ,જાણો શું છે ગાઇડલાઈન

ટેલિકોમ રેગયુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા તમારો મોબાઈલ નંબર બ્લોક કરી શકે છે. ટ્રાઈએ નવો નિયમ બનાવ્યો છે. જેના હેથળ તમારો 10 અંક નો મોબાઇલ નબર બંધ થઈ શકે છે. તાજેતરમાં એક રિપોર્ટ મા એવો દાવો કરવામા આવ્યો હતો કે (TRAI) હવે અનરજિસ્ટડ મોબાઈલ નંબરને બ્લોક કરશે. આ નબર પરથી નહી તો મેસેજ મોકલી શકશો કે નહી તો કૉલ કરી શકશો.

TRAI નો નવો નિયમ મુજબ જો તમે સામાન્ય મોબાઈલ નંબર દ્રારા પ્રમોશનલ કૉલ કરો છો તો તમારો નબર 5 દીવસ મા બંધ થઈ શકે છે.

તમારી માહિતી માટે જણાવી દઈએ કે, સામાન્ય અને પ્રમોશનલ કોલિંગ માટે ટ્રાઈ દ્વારા અલગ-અલગ નબર જારી કરવામા આવ્યા છે. સામાન્ય કોલીંગ મા 10 અક નો નંબર હોય છે અને પ્રમોશનલ કોલિગ મા વધારે સંખ્યાનો નબર હોય છે. તેના દ્રારા વપરાશકર્તા ઓળખે છે કે તેને પ્રમોશનલ કૉલ આવી રહ્યો છે. આ જાણ્યા પછી, કૉલ સ્વીકારવો કે ન સ્વીકારવો તે રીસીવર પર નિર્ભર કરે છે

ધણી વખત પ્રમોશનલ કૉલ મળતા નથી જેના કારણે સામાન્ય નબરો થી કૉલ કરવાનુ શરૂ કરે છે. માહિતી મુજબ ટ્રાઇ એ હવે તેને રોકવા માટે ટેલિકોમ સર્વિસ પ્રોવાઇડર સાથે વાત કરી છે. નિયમો અનુસાર, જો કોઈ યુઝર્સ સમાન્ય નબર પરથી પ્રમોશનલ કૉલ કરતો જોવા મળે છે. તો તેનો નબર 5 દીવસની અદંર બ્લોક કરી શકાય છે.

તમને જણાવી દઇએ કે TRAI આવા 10 અંકના નબર પર લગામ કડક કરી રહી છે. જેનો ઉપયોગ વ્યવસાયિક હેતુઓ માટે પ્રમોશનલ કોલીગ અને મેસેજિક માટે કરવામા આવે છે. ટ્રાઇ ના નિયમો મુજબ, પ્રમોશનલ માટે અલગ નબરો બહાર પાડવામાં આવ્યા છે. જો તમે વ્યક્તિગત નબર પરથી પ્રમોશનલ કૉલ કરો છો તો તમારો મોબાઈલ નબર બંધ થઈ શકે છે.

આ માહિતી પણ વાચવી જોઇએ

Leave a Comment